startseite  
   
 

Home:

www.kerkythea.net

Software:

Kerkythea 2008 Echo (Linux, MacOSX, Windows)

Exporter:

Blender ( Blender2KT, Exporter to Kerkythea [Blender 2.41])
3dsMax-Gmax
SketchUp


Screenshots

GUI
Abb.: Grafische Oberfläche

Material
Abb.: Material Editor